ALGEMENE VOORWAARDEN MINDFULNESS 010

Inschrijving en betaling

Inschrijven voor deelname aan een training kan via een mail naar info@mindfulness010.nl of via het contactformulier in deze site.
Vervolgens volgt een intake, waarin we samen besluiten of we over gaan tot deelname.
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na de bevestiging van deelname door
Mindfulness 010 wordt voor de deelnemer een plaats gereserveerd.
U dient het cursusgeld voor aanvang van de training te voldoen.

 

Annuleren

Na inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
Bij annulering 4 weken of langer voor de datum van aanvang van de training worden
administratiekosten à € 25 in rekening gebracht. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang
wordt 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang
is het volledige bedrag verschuldigd. Bij verhindering is het na overleg mogelijk om een vervanger van
uw inschrijving gebruik te laten maken, mits uw vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep
voldoet. Wij behouden ons het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere omstandigheden
de trainingen te annuleren. Wij streven ernaar de deelnemers hierover 1 week voor aanvang in te lichten.
In deze gevallen vindt restitutie van het betaalde cursusgeld plaats.

 

Ziekte en afwezigheid

Bij voortijdig afbreken van de training of afwezigheid bij bijeenkomsten
vindt geen restitutie van betaalde training plaats.

 

Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook
momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag u van de trainer
verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze (volgens de beroepscode/ethiek) mee
om zal gaan. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele
persoonlijke informatie van uw groepsleden. Mindfulness 010 kan op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de cursist,
nog voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

Heeft u vragen, neem contact op via het contactformulier